top of page

Agroforestry voor boeren

vanaf €1500

VIF (very important farmer) PAKKET

Volledig pakket van het herontwerpen van uw boerderij en het optimaliseren van uw opbrengst en tegelijkertijd het herstellen van uw bodem, door de principes van regeneratieve landbouw; 
- vruchtwisseling
- polycultuur
- geen grondbewerkings-/ploegtechnieken
- water winning
- begrazingsstrategieën
- en nog veel meer...

bottom of page